Petanqueregler

Her er en kort innføring i reglene for petanque.

For en fullstendig oversikt over reglene, se http://petanque.no/petanque/offisielle-regler
 

Veldig enkelt kan reglene i petanque beskrives slik:

Mål: Målet med petanque er å være første lag til 13 poeng. Poeng oppnås ved å ha eget lags kuler nærmere “grisen” enn motstanderens lag.

Lag: Petanque kan spilles med lagkombinasjonene: en, to og tre. F.eks: en mot en, to mot to, tre mot tre; eller en mot to, to mot tre etc. Lagkombinasjon varierer etter hvor mange spillere det er.

Hver lag har tilsammen seks kuler. Disse fordeles jevnt ut over laget, så hvis man er tre på et lag skal hver spiller kaste to kuler.

Spillet starter med at det ene laget kaster “grisen” – også kalt Den lille. Dette er en liten trekule med farge. Det er denne som er målet. Det samme laget kaster så en av sine kuler. Mostanderne skal da forsøke å komme nærmere grisen enn det første laget. Det er alltid det laget som er lengst vekk fra grisen som skal kaste og forsøke å få sin kule nærmere grisen enn motstanderlaget. Av og til må derfor det laget som er lengst vekk fra grisen “skyte” motstanderens kule bort. Men her må lagene huske å holde oversikt over hvor mange kuler de har igjen.  Når mostanderlaget har en kule næremere blir det det andre lagets tur til å kaste og må igjen forsøke å få sin kule nærmest.

Poeng: Poeng samles ved å være nærmes “grisen”. Ofte blir det derfor nødvendig å måle med målebånd for å finne ut nøykatig hvor mange poeng som skal gis. Det er bare ét lag som kan få poeng. Det er bare det laget som har kuler nærmest grisen som får poeng.